Noe du vil være en del av

Årsmøter 2024

Årsmøter i Vear IF Alle årsmøtene avholdes på klubbhuset kl. 19.00 med mindre annet er oppgitt. Hovedforeningen: 12. mars Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene2. Velge dirigent(er)3. Velge protokollfører(e)4. Velge to medlemmer til å underskrive

Les mer »

Klubbuke Uke 44 2023

Klubbuke hos Sport1 Revetal! Denne uken, 30. oktober – 04. November er det klubbuke for Vear IF hos Sport1 på Revetal.

Les mer »

Tove takker for seg

Tove takker for seg Tove Engedalen takker nå for seg som frivillig kiosk- og arrangementsansvarlig i håndballgruppen etter mange års fantastisk engasjement og innsats. Hun ble hedret med gave fra idrettsforeningen og håndballgruppa, noe  hun

Les mer »