post

Medlemskontingenten sendes ut nå

Vi oppfordrer alle til å betale medlemskontingenten og treningsavgiften når den sendes ut, slik at vi kan drive videre på en god måte når alt blir normalt igjen og fortsatt kunne vedlikeholde og drifte våre anlegg

NB. Forsikringen i klubben dekker også egentrening når du har betalt avgiftene til Vear IF.

post

Corona – Nok en utsettelse…

Nye retningslinjer, foreløpig gjeldende til 6. april 2021

Ref Tønsberg kommune: Idrett og andre fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbudet gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Vi anbefaler sterkt at de som gjennomfører slik organisert aktivitet utendørs, holder minst 2 meters avstand under aktiviteten innad i gruppen på inntil 10 personer.

Tønsberg Kommune – Smittevernstiltak

post

Aktivitetene – Stengt igjen

Nye strenge tiltak iverksettes fra midnatt (med foreløpig varighet til 16.mars) .

Dette innebærer;

  • Stans i idrett- og fritidsaktiviteter. Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Les mer på Tønsberg Kommune sine sider…

post

Corona – Oppdatering

Vear IF følger kommunens anbefalinger om å redusere kontakt på tvers av kommunegrensene. Derfor har vi besluttet at vi de neste to ukene (foreløpig t.o.m. 15.mars) innstiller treninger på Brunstad, og spillere bosatt utenfor Tønsberg kommune kan ikke komme på trening på Vear. 

OBS: Dette gjelder både trenere og spillere.

Dette er en beslutning tatt etter råd fra kommuneoverlegen.

Tønsberg Kommune – Smittevernstiltak