post

Koronatiltak forlenges igjen

Tønsberg kommunes tiltak for å håndtere koronasituasjonen forlenges foreløpig til og med 11. april.

Ref. Tønsberg kommune: Idrett og andre fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbudet gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Vi anbefaler sterkt at de som gjennomfører slik organisert aktivitet utendørs, holder minst 2 meters avstand under aktiviteten innad i gruppen på inntil 10 personer.

Vi anbefaler turer utendørs med faste turvenner. Regelen nå er å holde 2 meter avstand til hverandre.

Her er oversikt over gjeldende regler og anbefalinger for Tønsberg kommune.

Legg igjen en kommentar