post

Smittevernsreglene som gjelder nå

Fra og med fredag 23. april er smittevernsreglene for fritidsaktiviteter i Tønsberg kommune endret.
Her er det som gjelder nå:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
  • Barn og unge under 20 år trenger ikke munnbind når de trener.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
  • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
  • Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Mer informasjon finner du på Tønsberg kommunes nettsider.

Legg igjen en kommentar