Vear IF Fotball er en kvalitetsklubb

Sertifisering av Vear IF som kvalitetsklubb. Kim Thomassen (Styreleder Vear IF Fotball), Tonje Walle Egeli (Aktivitetsutvikler NFF Vestfold), Kalle Hillfelt (Kvalitetsklubbansvarlig Vear IF Fotball).

Etter en sterk arbeidsinnsats fra fotballstyret kan Vear IF nå kalle seg kvalitetsklubb! Arbeidet har pågått siden mai i år for å kunne huke av de 84 kriterier som kreves for å oppnå denne sertifisering. I sammenheng med dugnad 30. oktober fikk vi besøk av fotballkretsen som delte ut diplom, flagg og blomster.

Kvalitetsklubb er et konsept og rammeverk fra NFF som hjelper klubben med organisasjon og aktivitet, for å forenkle jobben for de frivillige i forskjellige verv.

Organisasjon

«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring. En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller.

Vear IF Fotball sin klubbhåndbok er tilgjengelig her.

Aktivitet

Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få gode fotballopplevelser. En forutsetning for gode fotballopplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Aktiviteten skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankret i klubben og som følges opp, er en forutsetning for å lykkes med å skape god aktivitet.

Retningslinjer og styring av aktiviteten på feltet beskrives i sportsplanen vår, som er tilgjengelig her.

Kompetanse

NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende at de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen rollen krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for alle. Det er et mål for NFF at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb har riktig kompetanse i nøkkelrollene og følger opp disse.

For å være en kvalitetsklubb kreves også at minimum én trener på hvert lag har gjennomgått grasrottrenerkurs for det alderstrinn som tilsvarer laget han/hun er trener for. I Vear IF ønsker vi helst at alle trenere på alle lag går kurs, og vi arrangerer også kurs fortløpende på Vear i samarbeid med Vestfold fotballkrets.

Legg igjen en kommentar