Årsmøte Vear IF – håndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Vear IF håndball.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 08.02.21 kl 18.00, informasjon om sted til de påmeldte

På grunn av smittevern må alle som ønsker å være med melde seg på på mail leder.handball@vear.no innen 01.02.22.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.01.2022 til leder.handball@vear.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Vear IF Håndball – Vear IF.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man være medlem av Vear IF og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Vear IF håndball kontaktes på e-post leder.handball@vear.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Vear IF Håndball

Legg igjen en kommentar