Vear IF-logo på blå bakgrunn

Vi bygger ny nettside

Dette er første versjon av den nye nettsiden til Vear IF. Noe funksjonalitet mangler, og det vil bli lagt til mer info fortløpende.

Vi setter pris på innspill i dette arbeidet, og kommer til å gjøre endringer underveis.

Er det noe du savner på nettsiden? Har du forslag til forbedringer? Send en e-post til webansvarlig@vear.no.