Vear IF-logo på blå bakgrunn

Årsmøter 2023

Årsmøter i Vear IF

Årsmøtesesongen nærmer seg, og gruppene i Vear IF skal avholde sine årsmøter. I listen nedenfor finner du tid og sted for de forskjellige gruppene sine årsmøter.  Det er årsmøtene som tar alle de viktigste avgjørelsene for idrettsalget. For Vear IF er det derfor viktig at så mange medlemmer som mulig møter til sine respektive årsmøter. Dette er den viktigste arenaen for å fremme sine meninger til idrettslaget.

«Noe du vil være en del av» er Vear idrettsforenings slagord, og svært mange barn og unge vil være en del av Vear IF. Klubben vokser, og tilbudet blir bedre og bedre. Vear IF er en 100% foreldredrevet klubb. Det betyr at det er foreldre som er trenere, lagledere, dugnadsansvarlige, banekomite, løypekomite og kioskvakter for hvert eneste lag. Styremedlemmer og komitemedlemmer i gruppestyrene er også foreldre. I tillegg kommer hovedstyret og en rekke andre utvalg og komiteer som skal til for å gi dine barn et godt og trygt tilbud her på Vear. Møt opp på årsmøtet for å gjøre din innsats for alle barn og medlemmer i Vear IF. Vi trenger alle som ønsker å bidra med både stort og smått!

Årsmøtet Vear IF - Hovedforeningen

Tid:      21.03.2023

Sted:   Klubbhuset

Saksliste:   Kommer

Årsmøtet Vear IF - Fotball

Tid:      15.02.2023, kl. 18:00

Sted:    Klubbhuset

Saksliste:

Årsmøtet Vear IF - Håndball

Tid:      14.02.2023

Sted:    Vearhallen

Saksliste:

Årsmøtet Vear IF - Discgolf

Tid:      25.01.2023, kl 19:00

Sted:    Klubbhuset

Saksliste:

Årsmøtet Vear IF - E-sport

Tid:      14.02.2023, kl 19:00

Sted:    Låven

Saksliste:

Årsmøtet Vear IF - Trimgruppa

Tid:

Sted:

Saksliste:

Årsmøtet Vear IF - SaVe Klatring

Tid:      07.02.23, kl 19:00

Sted:    Vear Grendehus

Saksliste:

Facebook
Email