Vear IF-logo på blå bakgrunn

Innkalling årsmøtet hovedforeningen

Innkalling til årsmøte i Vear Idrettsforening 2022

Årsmøtet avholdes 21 mars 2023, kl 19:00 på klubbhuset til Vear IF.Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet, 07.mars 2023. Vi ber om at eventuelle saker sendes på e-post til styrets sekretær:  haldorseng@yahoo.comFullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet, og offentliggjøres på www.vear.no, samt sendes til påmeldte deltagere.For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vear IF  i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vear IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.Velkommen til årsmøte!Med vennlig hilsenStyret i Vear IFVear 05. februar 2023.