Tove takker for seg

Tove takker for seg

Tove Engedalen takker nå for seg som frivillig kiosk- og arrangementsansvarlig i håndballgruppen etter mange års fantastisk engasjement og innsats.

Hun ble hedret med gave fra idrettsforeningen og håndballgruppa, noe  hun satte stor pris på. Tove lover at hun også fremover vil komme og se  på kamper i Vearhallen og kanskje også på besøk i kiosken.

Overrekkelse av gaven ble gjort hjemme hos Tove av leder i idrettsforeningen John Sverre Dahl og avtroppende leder i håndballgruppen Irene Moskvil.

Vear IF takker for innsatsen!