post

Velkommen til åpen dag

Ta med deg familien og naboen og bli med på en aktiv dag på Vear.

Lørdag 24. september fra klokken 12.00-15.00 vil alle gruppene i Vear IF presentere sine tilbud.

Det blir mulighet for å prøve for store og små. Aktivitetene vil foregå i idrettshallen, på fotballbanen og i lysløypa. I tillegg blir det e-sport på Låven.

Det blir kiosk, grilling og loddsalg. Vi tar Vipps eller kontanter.

Velkommen til en trivelig dag på Vear.

Håper vi sees 😊

post

Støtt bygging av ny kunstgressbane på Vear

Vear IF er godt igang med planlegging av ny kunstgressbane på Vear. Men før det første spadetaket kan tas, trenger vi hjelp og bidrag fra alle som har mulighet til det.

Derfor har vi opprettet en Spleis der alle som vil kan bidra med et beløp for å støtte prosjektet.

La oss gå sammen for å gi barna og nærmiljøet ett tilbud som står i stil til den store utviklingen vi har! ⚽

Følg lenken nedenfor for å gi ditt bidrag til bygging av ny kunstgressbane.

post

Årsmøte for Vear IF

Årsmøtet for hovedforeningen avholdes torsdag 17. mars klokken 19.00.

Her er agendaen for årsmøtet:

1.​ Godkjenne de stemmeberettigede.

2.​ Velge dirigent.

3.​ Velge protokollfører.

4.​ Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.​ Godkjenne innkallingen.

6.​ Godkjenne saklisten.

7.​ Godkjenne forretningsorden.

8.​ Behandle idrettslagets årsberetning.

9.​ Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

10.​ Behandle forslag og saker.

​ 10 A: Etablere kunstgress og lys på 11 bane på Galbyjordet (øst for Rv 303)

​ 10 B: Innføre styregodtgjøring i hovedstyret

11.​ Fastsette medlemskontingent

12.​ Vedta idrettslagets budsjett.

13.​ Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.​ Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Årsmøte Vear IF – håndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Vear IF håndball.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 08.02.21 kl 18.00, informasjon om sted til de påmeldte

På grunn av smittevern må alle som ønsker å være med melde seg på på mail leder.handball@vear.no innen 01.02.22.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.01.2022 til leder.handball@vear.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Vear IF Håndball – Vear IF.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man være medlem av Vear IF og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Vear IF håndball kontaktes på e-post leder.handball@vear.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Vear IF Håndball

Årsmøter

Her er tidspunkt for årsmøtene i Vear IF:

Hovedforeningen: 17. mars klokken 19.00 på Vear klubbhus.

Fotball: 10. februar klokken 19.00 på Teams. Påmelding: leder.fotball@vear.no.

Link til årsmøte i fotballen:

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

Håndball: 8. februar klokken 18.00 på Vear klubbhus.

Klatregruppa: 3. februar klokken 18.30 på Vear klubbhus.

E-sport: 17. februar klokken 19.00 på Teams. Påmelding: leder.esport@vear.no.

post

Høstdugnad på fotballbanene

Hei, alle sammen.

Fotballsesongen går mot slutten og vi må pakke ned før vinteren.

Høstdugnad på fotballbanene og området rundt: Lørdag 30. oktober kl.10.00.

Det er viktig at flest mulig møter søndagen, så er jobben fort gjort. Oppgaver som skal utføres:

 • Plukke søppel og tømme søppel.
 • Vaske/spyle søppelkasser.
 • Div. kosting, rydding og raking.
 • Demontere nett på fotballmål, på gressbanen.
 • Kantklipping rundt området.

Ta med utstyr, f.eks. rake, kost, skuffe, trillebår.

Dersom noen har kantklipper, ta med.

Mvh
Ronny L. Jonassen
Dugnadsansvarlig Vear IF Fotball
Mobil 920 13 390

Den nye normalen

Nasjonale myndigheter har besluttet å avslutte smittevernrestriksjonene, og vi i idretten kan igjen glede oss over igjen å kunne fylle opp tribunene, da avstandsreglene oppheves.

Vear IF og Tønsberg kommune følger nasjonale myndigheter, og fra lørdag 25/9 kl 16 er det igjen mulig å oppleve idretten for familie, venner, støttespillere og supportere på «gamlemåten» . Vear IFs hovedstyre vil takke for fantastisk innsats til alle som har bidratt til at foreningen har kommet seg gjennom de siste 18 månedene på en god måte, på tross av mye merarbeid og skiftende regler!Takk! 🙏

Gleder oss over at vi endelig kan gjenoppta all aktivitet og igjen vise idrettsprestasjonene frem til alle som vil komme og se. 👏👏👏

PS. Vi må stadig holde oss hjemme om vi er syke og følge eventuelle lokale regler som kan komme ved smitteutbrudd. 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/norsk-idrett-jubler-for-full-gjenapning/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539/

Per Mikkelsen
smittevernsansvarlig, Vear IF

post

Vårdugnad på og rundt fotballbanene

Lørdag 8. mai klokken 10 er det vårdugnad på fotballbanene og området rundt.

Følgende oppgaver skal utføres:

 • Merking av baner: 11-er, 9-er og 5-er.
 • Diverse raking.
 • Plukking av søppel.
 • Sette nett på fotballmål.
 • Kosting av området rundt anlegget.

De som møter opp bes om å ta med utstyr, for eksempel rake, kost, skuffe eller trillebår.

Det er viktig at flest mulig møter lørdag 8 mai kl. 10.00, så er jobben fort gjort. Det er også viktig at vi overholder smittevernsreglene og holder 1 meter avstand.

post

Smittevernsreglene som gjelder nå

Fra og med fredag 23. april er smittevernsreglene for fritidsaktiviteter i Tønsberg kommune endret.
Her er det som gjelder nå:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
 • Barn og unge under 20 år trenger ikke munnbind når de trener.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
 • Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Mer informasjon finner du på Tønsberg kommunes nettsider.