Webansvarlig

Årsmøter 2024

Årsmøter i Vear IF Alle årsmøtene avholdes på klubbhuset kl. 19.00 med mindre annet er oppgitt. Hovedforeningen: 12. mars Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene2. Velge dirigent(er)3. Velge protokollfører(e)4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen5. Godkjenne forretningsorden6. Godkjenne innkallingen7. Godkjenne saklisten8. Behandle idrettslagets årsberetning9. Behandle    a. idrettslagets regnskap    b. styrets økonomiske beretning    c. beretning

Årsmøter 2024 Read More »

Tove takker for seg

Tove takker for seg Tove Engedalen takker nå for seg som frivillig kiosk- og arrangementsansvarlig i håndballgruppen etter mange års fantastisk engasjement og innsats. Hun ble hedret med gave fra idrettsforeningen og håndballgruppa, noe  hun satte stor pris på. Tove lover at hun også fremover vil komme og se  på kamper i Vearhallen og kanskje

Tove takker for seg Read More »

Vear IF-logo på blå bakgrunn

Innkalling årsmøtet hovedforeningen

Innkalling til årsmøte i Vear Idrettsforening 2022 Årsmøtet avholdes 21 mars 2023, kl 19:00 på klubbhuset til Vear IF.Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet, 07.mars 2023. Vi ber om at eventuelle saker sendes på e-post til styrets sekretær:  haldorseng@yahoo.comFullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig

Innkalling årsmøtet hovedforeningen Read More »

Vear IF-logo på blå bakgrunn

Vi bygger ny nettside

Dette er første versjon av den nye nettsiden til Vear IF. Noe funksjonalitet mangler, og det vil bli lagt til mer info fortløpende. Vi setter pris på innspill i dette arbeidet, og kommer til å gjøre endringer underveis. Er det noe du savner på nettsiden? Har du forslag til forbedringer? Send en e-post til webansvarlig@vear.no.

Vi bygger ny nettside Read More »