Webansvarlig

Tove takker for seg

Tove takker for seg Tove Engedalen takker nå for seg som frivillig kiosk- og arrangementsansvarlig i håndballgruppen etter mange års fantastisk engasjement og innsats. Hun ble hedret med gave fra idrettsforeningen og håndballgruppa, noe  hun satte stor pris på. Tove lover at hun også fremover vil komme og se  på kamper i Vearhallen og kanskje …

Tove takker for seg Read More »

Vear IF-logo på blå bakgrunn

Innkalling årsmøtet hovedforeningen

Innkalling til årsmøte i Vear Idrettsforening 2022 Årsmøtet avholdes 21 mars 2023, kl 19:00 på klubbhuset til Vear IF.Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet, 07.mars 2023. Vi ber om at eventuelle saker sendes på e-post til styrets sekretær:  haldorseng@yahoo.comFullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig …

Innkalling årsmøtet hovedforeningen Read More »

Vear IF-logo på blå bakgrunn

Vi bygger ny nettside

Dette er første versjon av den nye nettsiden til Vear IF. Noe funksjonalitet mangler, og det vil bli lagt til mer info fortløpende. Vi setter pris på innspill i dette arbeidet, og kommer til å gjøre endringer underveis. Er det noe du savner på nettsiden? Har du forslag til forbedringer? Send en e-post til webansvarlig@vear.no.

Trenerattest er obligatorisk

Idrettstinget har vedtatt at det er obligatorisk med trenerattest for alle trenere i norsk idrett. Ambisjonen er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.  Det skal bli enklere og mer oversiktlig for trenerne, hva som er de viktigste oppgavene …

Trenerattest er obligatorisk Read More »