post

Informasjonsmøte om ny kunstgressbane – torsdag 19. mai kl. 19:00

Hei, alle fotballspillere og beboere på Vear.

Ønsker dere en ny 11’er kunstgressbane med lys til høsten? Torsdag 19.mai kl. 19:00 blir det avholdt et informasjonsmøte om ny kunstgressbane på klubbhuset.

Alle som arbeider med dette prosjektet i dag, ønsker at så mange voksne som mulig, som bryr seg om klubben, fasilitetene og fotballspillerne våre skal møte opp på dette møtet. Her vil det informeres om prosjektet, fremdrift og
hva som kreves for å få denne drømmen realisert i nærmeste fremtid.

Banekapasiteten er sprengt og vi trenger denne banen nå. Vi har aldri vært nærmere en realisering
av banen. Møtt opp for å støtte opp rundt dette prosjektet!

Alle fotballkull i Vear fotball skal stille med minimum 2 foreldre uten verv + gjerne trenere/lagledere i
tillegg. Helst så mange som mulig som ønsker å høre om prosjektet og engasjere seg litt.

Vel møtt!

Nye inngripende tiltak

Vear IF følger de nasjonale og lokale retningslinjene. Vi oppfordrer våre medlemmer til å være varsomme, ta vare på hverandre, redusere de sosiale kontaktene, men ikke isolere seg. Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft, men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

Nedenfor følger de nasjonale restriksjonene med betydning for idrettsaktivitet, som gjelder fra onsdag 15.desember 2021.

Barn og unge

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men det anbefales ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Voksne:

 • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)
 • Det anbefales å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Arrangementer:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)
 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)

Aktuelle linker:

Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighetTønsberg kommune