E-sport

Poster som gjelder Vear IF – E-sport

Årsmøter 2024

Årsmøter i Vear IF Alle årsmøtene avholdes på klubbhuset kl. 19.00 med mindre annet er oppgitt. Hovedforeningen: 12. mars Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene2. Velge dirigent(er)3. Velge protokollfører(e)4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen5. Godkjenne forretningsorden6. Godkjenne innkallingen7. Godkjenne saklisten8. Behandle idrettslagets årsberetning9. Behandle    a. idrettslagets regnskap    b. styrets økonomiske beretning    c. beretning […]

Årsmøter 2024 Read More »