Håndball

Poster som gjelder Vear IF – Håndball

Årsmøter 2024

Årsmøter i Vear IF Alle årsmøtene avholdes på klubbhuset kl. 19.00 med mindre annet er oppgitt. Hovedforeningen: 12. mars Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene2. Velge dirigent(er)3. Velge protokollfører(e)4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen5. Godkjenne forretningsorden6. Godkjenne innkallingen7. Godkjenne saklisten8. Behandle idrettslagets årsberetning9. Behandle    a. idrettslagets regnskap    b. styrets økonomiske beretning    c. beretning […]

Årsmøter 2024 Read More »

Tove takker for seg

Tove takker for seg Tove Engedalen takker nå for seg som frivillig kiosk- og arrangementsansvarlig i håndballgruppen etter mange års fantastisk engasjement og innsats. Hun ble hedret med gave fra idrettsforeningen og håndballgruppa, noe  hun satte stor pris på. Tove lover at hun også fremover vil komme og se  på kamper i Vearhallen og kanskje

Tove takker for seg Read More »