Årsmøte Vear IF – håndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Vear IF håndball.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 08.02.21 kl 18.00, informasjon om sted til de påmeldte

På grunn av smittevern må alle som ønsker å være med melde seg på på mail leder.handball@vear.no innen 01.02.22.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.01.2022 til leder.handball@vear.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Vear IF Håndball – Vear IF.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man være medlem av Vear IF og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Vear IF håndball kontaktes på e-post leder.handball@vear.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Vear IF Håndball

Årsmøter

Her er tidspunkt for årsmøtene i Vear IF:

Hovedforeningen: 17. mars klokken 19.00 på Vear klubbhus.

Fotball: 10. februar klokken 19.00 på Teams. Påmelding: leder.fotball@vear.no.

Link til årsmøte i fotballen:

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

Håndball: 8. februar klokken 18.00 på Vear klubbhus.

Klatregruppa: 3. februar klokken 18.30 på Vear klubbhus.

E-sport: 17. februar klokken 19.00 på Teams. Påmelding: leder.esport@vear.no.

post

Aktivitetene – Stengt igjen

Nye strenge tiltak iverksettes fra midnatt (med foreløpig varighet til 16.mars) .

Dette innebærer;

  • Stans i idrett- og fritidsaktiviteter. Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Les mer på Tønsberg Kommune sine sider…

post

Årsmøte Vear IF Håndball 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Vear IF håndball.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 16.02.21 kl 18.00 via Teams på grunn av smittevern.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.02.2021 til leder.handball@vear.no. Link til digitalt årsmøte sendes alle medlemmer via registrert e post i medlemsregister og legges også ut på vår hjemmeside vear.no og Facebook Vear IF håndball.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://vear.no/category/handball/.  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vear IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vear IF håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Vear IF håndball kontaktes på e post leder.handball@vear.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen 

Styreti Vear IF Håndball 

post

Nye Corona restriksjoner

På grunn av nye smittevernregler er all innendørs aktivitet i foreningen stoppet de neste 14 dagene. 

«Oppskaleringen av smitteverntiltakene følger Vear IF opp med stopp i all innendørs aktivitet til 18.januar 2021. 

-Utendørs aktivitet kan gjennomføres om god avstand overholdes.» 

Dvs. at alle må holde minimum 1 meters avstand

Idrett

  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.


Kilde: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

Håndballen har 14 dager pause frem til 18.januar

Gjelder kun innendørs aktivitet

Vear IF håndball følger de nasjonale og kommunale retningslinjer. All organisert idrett i regi av Vear IF håndball utgår de neste to ukene. Vi oppfordrer alle til egentrening og lek med ball. Følg gjerne Norges håndballforbund Region Sør på Instagram og Facebook for treningstips og morsomme øvelser 🤾🏼‍♂️🤾🏻‍♀️

https://www.handball.no/treningihverdagen

https://www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/pause-i-fritidsaktiviteter.16221.aspx

post

Håndballen i gang igjen!

Det er gledelig å se at Håndballen har fått startet opp igjen. Dette får vi til fordi vi alle gjør en dugnad for å unngå smittespredning. Ting er ikke som før, men takket være god innsats av frivillige og de som spiller, så lar det seg gjøre å gjennomføre håndballkamper.

Norges Håndballforbund – Region Sør har hatt inspektører på forskjellige arrangement, og det er hyggelig å se at vi i Vear IF får bestått og blir nevnt. For de som ønsker å lese mer om dette, kan dere klikke dere inn på deres artikkel på linken under.

Norges Håndballforbund – Region Sør – Artikkel «Tusen takk»

Har du eller kjenner du noen som har lyst til å prøve seg på håndball?

Vi starter opp med håndball på Vear for barn født i 2014, både gutter
og jenter.

Første trening blir tirsdag 25. august kl 16.00 -17.00 i Vearhallen.
Vi har avtale med SFO om at barna kan følges ned i hallen. Kommer
barna direkte fra SFO så ta gjerne med en ekstra brødskive e.l.
Trening på mett mage er mer gøy enn å være sulten. Vi tar oss tid til å
spise litt først. Barna hentes i hallen etter trening.

Det er lurt med innesko, bevegelige klær og drikkeflaske.

På grunn av smittevernstiltak trenger vi navn på barnet som skal
delta, samt telefonnummer til en foresatt. Vi følger Norges
Håndballforbunds retningslinjer for organisert håndballtrening for
barn og ungdom  som er basert på helsemyndighetenes føringer.

Les med om Vear IF håndball på https://vear.no/category/handball/
og følg oss på Facebook Vear IF håndball.

Ta kontakt hvis du lurer på noe, 97120422 (Ingrid) eller
Leder.handball@vear.no

Håper vi sees 🙂 håndballhilsen fra styret i Vear IF håndball

post

Alt blir bra igjen…

Alt ble brått avsluttet når det kom til organisert trening. Nå ser vi endelig tegn til forbedring og vi kan starte en tilnærming til normal treningshverdag igjen. Derfor ønsker vi i Vear IF å dele med dere andre bilder som viser treningsglede igjen under organisert trening. Riktig nok innenfor de retningslinjene vi må forholde oss til.

Det er ikke tvil om at det skal bli godt å få hverdagen tilbake!

Bilder av Jenter 13 i aksjon for Vear IF Håndball

IMG_4153
IMG_3721
IMG_4151
IMG_3723

Vear IF Håndball

Følgende informasjon gjelder foreløpig for all håndballaktivitet:

Forbudet mot idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, gjelder frem til 15. juni. Innen 1. mai vil regjeringen ta stilling til store arrangementer i sommer. 

Kjenner du håndballens egne koronavettregler? 

De kan oppsummeres i tre punkter:

  1. Den nasjonale dugnaden for å bekjempe koronaviruset skal være hovedprioritet.
  2. Tradisjonell håndballaktivitet med kast av ball mellom personer, må unngås.
  3. Alle klubber skal respektere retningslinjene fra Helsedirektoratet som er gitt for gjennomføring av idrettsaktivitet.

ALTERNATIV ORGANISERT TRENING UTENDØRS (uten å dele ball og annet utstyr) kan gjennomføres i mindre grupper, maks 5 personer, der en an personene er en voksen, samt holde 2 meter avstand. Vi oppfordrer til å kaste ball med søsken og foreldre, evt. gjøre øvelser med ball alene. Se tips på NHF Region Sør på Instagram og Facebook for tips og ulike utfordringer.

Tips for egentrening/alternativtrening:                                                 

Oppdatert koronainfo
(Foto: Lizabeth Menzies / Centers for Disease Control and Prevention / AFP / NTB Scanpix)

Oppdatert informasjon:

https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/