Category: Håndball

Poster som gjelder Vear IF – Håndball

Tove takker for seg

Tove takker for seg Tove Engedalen takker nå for seg som frivillig kiosk- og arrangementsansvarlig i håndballgruppen etter mange års fantastisk engasjement og innsats. Hun ble hedret med gave fra idrettsforeningen og håndballgruppa, noe  hun satte stor pris på. Tove lover at hun også fremover vil komme og se  på kamper i Vearhallen og kanskje …

Tove takker for seg Read More »

Trenerattest er obligatorisk

Idrettstinget har vedtatt at det er obligatorisk med trenerattest for alle trenere i norsk idrett. Ambisjonen er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.  Det skal bli enklere og mer oversiktlig for trenerne, hva som er de viktigste oppgavene …

Trenerattest er obligatorisk Read More »