Nye inngripende tiltak

Vear IF følger de nasjonale og lokale retningslinjene. Vi oppfordrer våre medlemmer til å være varsomme, ta vare på hverandre, redusere de sosiale kontaktene, men ikke isolere seg. Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft, men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

Nedenfor følger de nasjonale restriksjonene med betydning for idrettsaktivitet, som gjelder fra onsdag 15.desember 2021.

Barn og unge

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men det anbefales ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Voksne:

 • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)
 • Det anbefales å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Arrangementer:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)
 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)

Aktuelle linker:

Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighetTønsberg kommune

Vear IF Fotball er en kvalitetsklubb

Sertifisering av Vear IF som kvalitetsklubb. Kim Thomassen (Styreleder Vear IF Fotball), Tonje Walle Egeli (Aktivitetsutvikler NFF Vestfold), Kalle Hillfelt (Kvalitetsklubbansvarlig Vear IF Fotball).

Etter en sterk arbeidsinnsats fra fotballstyret kan Vear IF nå kalle seg kvalitetsklubb! Arbeidet har pågått siden mai i år for å kunne huke av de 84 kriterier som kreves for å oppnå denne sertifisering. I sammenheng med dugnad 30. oktober fikk vi besøk av fotballkretsen som delte ut diplom, flagg og blomster.

Kvalitetsklubb er et konsept og rammeverk fra NFF som hjelper klubben med organisasjon og aktivitet, for å forenkle jobben for de frivillige i forskjellige verv.

Organisasjon

«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring. En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller.

Vear IF Fotball sin klubbhåndbok er tilgjengelig her.

Aktivitet

Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få gode fotballopplevelser. En forutsetning for gode fotballopplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Aktiviteten skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankret i klubben og som følges opp, er en forutsetning for å lykkes med å skape god aktivitet.

Retningslinjer og styring av aktiviteten på feltet beskrives i sportsplanen vår, som er tilgjengelig her.

Kompetanse

NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende at de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen rollen krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for alle. Det er et mål for NFF at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb har riktig kompetanse i nøkkelrollene og følger opp disse.

For å være en kvalitetsklubb kreves også at minimum én trener på hvert lag har gjennomgått grasrottrenerkurs for det alderstrinn som tilsvarer laget han/hun er trener for. I Vear IF ønsker vi helst at alle trenere på alle lag går kurs, og vi arrangerer også kurs fortløpende på Vear i samarbeid med Vestfold fotballkrets.

post

Høstdugnad på fotballbanene

Hei, alle sammen.

Fotballsesongen går mot slutten og vi må pakke ned før vinteren.

Høstdugnad på fotballbanene og området rundt: Lørdag 30. oktober kl.10.00.

Det er viktig at flest mulig møter søndagen, så er jobben fort gjort. Oppgaver som skal utføres:

 • Plukke søppel og tømme søppel.
 • Vaske/spyle søppelkasser.
 • Div. kosting, rydding og raking.
 • Demontere nett på fotballmål, på gressbanen.
 • Kantklipping rundt området.

Ta med utstyr, f.eks. rake, kost, skuffe, trillebår.

Dersom noen har kantklipper, ta med.

Mvh
Ronny L. Jonassen
Dugnadsansvarlig Vear IF Fotball
Mobil 920 13 390

Den nye normalen

Nasjonale myndigheter har besluttet å avslutte smittevernrestriksjonene, og vi i idretten kan igjen glede oss over igjen å kunne fylle opp tribunene, da avstandsreglene oppheves.

Vear IF og Tønsberg kommune følger nasjonale myndigheter, og fra lørdag 25/9 kl 16 er det igjen mulig å oppleve idretten for familie, venner, støttespillere og supportere på «gamlemåten» . Vear IFs hovedstyre vil takke for fantastisk innsats til alle som har bidratt til at foreningen har kommet seg gjennom de siste 18 månedene på en god måte, på tross av mye merarbeid og skiftende regler!Takk! 🙏

Gleder oss over at vi endelig kan gjenoppta all aktivitet og igjen vise idrettsprestasjonene frem til alle som vil komme og se. 👏👏👏

PS. Vi må stadig holde oss hjemme om vi er syke og følge eventuelle lokale regler som kan komme ved smitteutbrudd. 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/norsk-idrett-jubler-for-full-gjenapning/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539/

Per Mikkelsen
smittevernsansvarlig, Vear IF

post

Ny sportsplan for Vear IF Fotball

Sportslig utvalg for Vear IF Fotball har utarbeidet en ny sportsplan. Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen på feltet. Med utgangspunkt i klubbens formål, verdier og målsettinger skal sportsplanen legge grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle.

Sportsplanen er tilgjengelig her

INFORMASJON OM KLATREKLUBBEN SaVe-KLATRING (Vestfold)

Alle medlemmer og klatrefolk, hovedsakelig i Vestfold område.
Klubben SaVe Klatring har følgende klatretider i Oslofjord Arena (OA) og Vearhallen:


Mandag:

 • Ungdomsklatring 18:00 – 19:00 (OA)
 • Klatring for alle 19:00 – 21:00 (OA)

Onsdag:

 • Barneklatring 18:00 – 19:00 (OA)

Torsdag:

 • Barneklatring 18:00 – 19:00 (OA)
 • Klatring for alle 19:00 – 21:00 (Vearhallen!)

Priser:

 • Treningsavgift til SaVe Klatring
  voksen: 600kr pr kalenderår (+ ca 200kr medlemsavgift Vear IF)
  barn/ungdom: 500kr pr kalenderår (+ ca 100kr medlemsavgift Vear IF)
 • Drop-in 100kr
 • Leie av utstyr 25kr
  Betaling i hallen kun via Vipps. Søk opp «Vear Klatregruppa».

Linker:
Mer info om Oslofjord Arena: https://oslofjord.com/oslofjordarena/
FB gruppe med viktig informasjon og diskusjon spesifikt for deg som er medlem i SaVe Klatring: gå til
For SaVe klatring-Medlemmer: https://www.facebook.com/groups/822118188251209
For alle klatreinteresserte i Vestfold: https://www.facebook.com/groups/Saveklatring
Våre uteklatrefelt i Vestfold: https://27crags.com/teams/team-sandefjord/crags


Samarbeidsavtale med Høyt under taket (HUT)
Vi har nylig inngått en avtale med HUT som tillater oss å ha klubbaktivitet i deres lokaler.
Våre faste treningsgrupper vil kunne trene også på HUT – gjerne på faste klubbkvelder. Dette kommer vi tilbake til. Våre rabatter på HUT er generelt 20 % på årskort, klippekort og drop-in. Når vi etter hvert setter opp faste klubbkvelder på HUT, får vi 25 % på drop-in på disse tidene. 15 % på det meste i butikken. Medlemskap i Vear IF må dokumenteres for å få rabatter på HUT. Logg inn på http://minidrett.no/ eller på appen «Min idrett» for å hente ut medlemsbevis. (OBS: Rabattavtalen er kun tilgjengelig for medlemmer i SaVe klatring).

Medlemsfordeler SaVe
Vi utvikler og vedlikeholder klatrefeltene i Vestfold for at de skal være så trygge som mulig og at feltene skal være et hyggelig sted å klatre. I tillegg får du dette som medlem i SaVe klatring: – Klatrefellesskap i et godt miljø med høy kompetanse

 • Fri tilgang til klatrefasilitetene i Oslofjord Arena og Vearhallen i klubbens treningstider
 • Rabatter på Høyt under taket (HUT)
  – 20-25 % (se over)
 • Rabatter på Fjellsport.no
  – 25 % på klatreutstyr, 20 % på det meste annet
 • Pakkepris på HUT sine NKF grunnkurs (kurset inkluderer både topptau + Led-kurs) til prisen av kr 1.000,-
 • 20 % rabatt på årsabonnement i 27 Crags Premium
 • 20 % rabatt på Sport 1 Revetal, 30 % under klubbuka
 • Diverse kurs i regi av SaVe klatring som er forbeholdt medlemmene – blant annet inne til utekurs
post

Vårdugnad på og rundt fotballbanene

Lørdag 8. mai klokken 10 er det vårdugnad på fotballbanene og området rundt.

Følgende oppgaver skal utføres:

 • Merking av baner: 11-er, 9-er og 5-er.
 • Diverse raking.
 • Plukking av søppel.
 • Sette nett på fotballmål.
 • Kosting av området rundt anlegget.

De som møter opp bes om å ta med utstyr, for eksempel rake, kost, skuffe eller trillebår.

Det er viktig at flest mulig møter lørdag 8 mai kl. 10.00, så er jobben fort gjort. Det er også viktig at vi overholder smittevernsreglene og holder 1 meter avstand.

post

Smittevernsreglene som gjelder nå

Fra og med fredag 23. april er smittevernsreglene for fritidsaktiviteter i Tønsberg kommune endret.
Her er det som gjelder nå:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
 • Barn og unge under 20 år trenger ikke munnbind når de trener.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
 • Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Mer informasjon finner du på Tønsberg kommunes nettsider.