post

Støtt bygging av ny kunstgressbane på Vear

Vear IF er godt igang med planlegging av ny kunstgressbane på Vear. Men før det første spadetaket kan tas, trenger vi hjelp og bidrag fra alle som har mulighet til det.

Derfor har vi opprettet en Spleis der alle som vil kan bidra med et beløp for å støtte prosjektet.

La oss gå sammen for å gi barna og nærmiljøet ett tilbud som står i stil til den store utviklingen vi har! ⚽

Følg lenken nedenfor for å gi ditt bidrag til bygging av ny kunstgressbane.

post

Informasjonsmøte om ny kunstgressbane – torsdag 19. mai kl. 19:00

Hei, alle fotballspillere og beboere på Vear.

Ønsker dere en ny 11’er kunstgressbane med lys til høsten? Torsdag 19.mai kl. 19:00 blir det avholdt et informasjonsmøte om ny kunstgressbane på klubbhuset.

Alle som arbeider med dette prosjektet i dag, ønsker at så mange voksne som mulig, som bryr seg om klubben, fasilitetene og fotballspillerne våre skal møte opp på dette møtet. Her vil det informeres om prosjektet, fremdrift og
hva som kreves for å få denne drømmen realisert i nærmeste fremtid.

Banekapasiteten er sprengt og vi trenger denne banen nå. Vi har aldri vært nærmere en realisering
av banen. Møtt opp for å støtte opp rundt dette prosjektet!

Alle fotballkull i Vear fotball skal stille med minimum 2 foreldre uten verv + gjerne trenere/lagledere i
tillegg. Helst så mange som mulig som ønsker å høre om prosjektet og engasjere seg litt.

Vel møtt!

post

FotballtrøyeFredag 6. mai – Barnekreftforeningen

De drømmer om å bli friske og komme tilbake på løkka sammen med klassekamerater og venner. De drømmer om kamper som skal spilles, og om mål som skal scores. Alle barn trenger forbilder og rollemodeller, og barn med kreft er intet unntak.

Fredag 6. mai arrangeres FotballtrøyeFredag av Barnekreftforeningen. Bli med på laget og bli med i kampen mot barnekreft! Ta på en drakt som betyr noe ekstra for deg og vis din støtte! Se mer info om hvordan du deltar nederst i saken.

Saken føles ekstra viktig for oss i Vear IF nå som vi har fått høre historien til Preben (Les historien her: Annonsørinnhold fra VG og Barnekreftforeningen). Preben fikk tidlig påvist kreft, men har kjempet seg gjennom behandlingen, og spiller i dag fotball for Vear IF G9.

Open photo
post

Seriestart for A-laget

I kveld kl. 19.30 sparker A-laget i gang fotballsesongen 2022!

Årets første kamp spilles mot Re FK 2, borte på Bibomyra Kunstgress.

Etter en lang vinter er gutta endelig klare for det første tellende sparket på ballen. Gjennom vinteren har det vært enormt oppmøte på treningene, til tross for mye løpetrening og (for de fleste) uvant harde treninger! I tillegg til gode treninger har laget spilt treningskamper mot hard motstand med positive resultater.

Vi håper så mange som mulig møter opp i kveld for å se fantastisk 7.-divisjonsfotball og heie laget frem til årets første seier!

post

Årsmøte for Vear IF

Årsmøtet for hovedforeningen avholdes torsdag 17. mars klokken 19.00.

Her er agendaen for årsmøtet:

1.​ Godkjenne de stemmeberettigede.

2.​ Velge dirigent.

3.​ Velge protokollfører.

4.​ Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.​ Godkjenne innkallingen.

6.​ Godkjenne saklisten.

7.​ Godkjenne forretningsorden.

8.​ Behandle idrettslagets årsberetning.

9.​ Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

10.​ Behandle forslag og saker.

​ 10 A: Etablere kunstgress og lys på 11 bane på Galbyjordet (øst for Rv 303)

​ 10 B: Innføre styregodtgjøring i hovedstyret

11.​ Fastsette medlemskontingent

12.​ Vedta idrettslagets budsjett.

13.​ Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.​ Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Årsmøter

Her er tidspunkt for årsmøtene i Vear IF:

Hovedforeningen: 17. mars klokken 19.00 på Vear klubbhus.

Fotball: 10. februar klokken 19.00 på Teams. Påmelding: leder.fotball@vear.no.

Link til årsmøte i fotballen:

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

Håndball: 8. februar klokken 18.00 på Vear klubbhus.

Klatregruppa: 3. februar klokken 18.30 på Vear klubbhus.

E-sport: 17. februar klokken 19.00 på Teams. Påmelding: leder.esport@vear.no.

Nye inngripende tiltak

Vear IF følger de nasjonale og lokale retningslinjene. Vi oppfordrer våre medlemmer til å være varsomme, ta vare på hverandre, redusere de sosiale kontaktene, men ikke isolere seg. Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft, men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

Nedenfor følger de nasjonale restriksjonene med betydning for idrettsaktivitet, som gjelder fra onsdag 15.desember 2021.

Barn og unge

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men det anbefales ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Voksne:

 • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)
 • Det anbefales å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Arrangementer:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)
 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)

Aktuelle linker:

Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighetTønsberg kommune

Vear IF Fotball er en kvalitetsklubb

Sertifisering av Vear IF som kvalitetsklubb. Kim Thomassen (Styreleder Vear IF Fotball), Tonje Walle Egeli (Aktivitetsutvikler NFF Vestfold), Kalle Hillfelt (Kvalitetsklubbansvarlig Vear IF Fotball).

Etter en sterk arbeidsinnsats fra fotballstyret kan Vear IF nå kalle seg kvalitetsklubb! Arbeidet har pågått siden mai i år for å kunne huke av de 84 kriterier som kreves for å oppnå denne sertifisering. I sammenheng med dugnad 30. oktober fikk vi besøk av fotballkretsen som delte ut diplom, flagg og blomster.

Kvalitetsklubb er et konsept og rammeverk fra NFF som hjelper klubben med organisasjon og aktivitet, for å forenkle jobben for de frivillige i forskjellige verv.

Organisasjon

«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring. En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller.

Vear IF Fotball sin klubbhåndbok er tilgjengelig her.

Aktivitet

Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få gode fotballopplevelser. En forutsetning for gode fotballopplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Aktiviteten skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankret i klubben og som følges opp, er en forutsetning for å lykkes med å skape god aktivitet.

Retningslinjer og styring av aktiviteten på feltet beskrives i sportsplanen vår, som er tilgjengelig her.

Kompetanse

NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende at de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen rollen krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for alle. Det er et mål for NFF at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb har riktig kompetanse i nøkkelrollene og følger opp disse.

For å være en kvalitetsklubb kreves også at minimum én trener på hvert lag har gjennomgått grasrottrenerkurs for det alderstrinn som tilsvarer laget han/hun er trener for. I Vear IF ønsker vi helst at alle trenere på alle lag går kurs, og vi arrangerer også kurs fortløpende på Vear i samarbeid med Vestfold fotballkrets.