Fotballstyret 2022

Leder

Kim Thomassen
leder.fotball@vear.no

Nestleder

Kasserer

Styremedlemmer