Klubbhåndbok for Vear IF Fotball

Klubbhåndboken skal beskrive de overordnede rammebetingelser og retningslinjer i klubbens drift og aktivitet. En god klubbhåndbok gjør det enklere å lede i klubbhverdagen, og den skal være et oppslagsverk som beskriver hvem klubben er.

Klubbhåndboken er tatt frem av fotballstyret, og er ment som støtte for både styre, ledere og medlemmer i klubben.

Verdigrunnlag

Vear IF Fotball ønsker å gi et best mulig tilbud for barn og unge, som gir fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. For å oppnå dette er det nødvendig å ha noen felles verdier, sette noen tydelige mål, ha tydelige strategier for å nå målene og bruke de riktige virkemidlene. Vear IF skal arbeide for:

  • Positiv fotballopplevelse
  • Gode holdninger
  • Godt miljø
  • Trivsel og engasjement, på og utenfor fotballbanen

Historie

14. mai 1965 ble Vear IF etablert på Solstua på Smørberg. Det var fotballen som sto i fokus den aller første tiden. Stifteren, Ingard Bjørknes var allerede i gang som trener for småguttelaget som besto av gutter fra Vear og Melsomvik. For seniorlaget begynte ballen å rulle i 1966, i 6. divisjon. De har åtte kretsmesterskap i de tre nederste divisjonene.

Vear IF var blant de første klubbene som satset bevisst på jentefotball. Dette resulterte i mange kretsmesterskap i aldersbestemte klasser. Det første rene jentelaget ble startet i 1986, og våre jenter har som best tatt seg til semifinale i Dana Cup og bronse i Norway Cup.

I 1998 kom et tilbud på plass for tilrettelagt fotball i samarbeid med Stokke kommune.

fra boken «We are Vear, we – Vear IF gjennom 50 år» fra 2015.

Organisasjon

Rollebeskrivelser Fotballstyret

Rollebeskrivelser Øvrige

Politiattester

Alle som skal ha verv i klubben som innebærer å jobbe med barn og ungdom, må ha politiattest. Attest hentes og håndteres av politiattestansvarlig i hovedstyret.