Dugnad og verv

Vear håndball er frivillig foreldredrevet klubb. Vi er stadig avhengig av engasjerte frivillige trenere, lagledere og foreldre som tar ulike verv samt dugnadsånd. I tillegg er vi avhengig av å utvikle dommere både i barnehåndball og høyre nivå samt veiledere. 

Å spille håndball i Vear IF innebærer to felles dugnader høst (Vestfold Maraton) og vår (salg), samt dugnadsvakt på turneringer og kamper i Vearhallen. I tillegg er klubben avhengig av foreldreinnsats til å dekke ulike roller som for eksempel trener, lagleder eller styreverv for kunne gi et tilbud til ditt barn i Vear IF. I en håndballklubb er det behov for ulike kompetanse og ressurser som ikke er knyttet mot et bestemt verv. Ta kontakt hvis du ønsker å bidra for å bevare og utvikle Vear IF håndball.