Idrettskolen – Hva vi gjør

Her kommer det informasjon om hva idrettskolen gjør.