Vear IF

Resultater

GJ13-Fotball
Vear Nye

GJ12-Fotball
Vear Nye

GJ10-Fotball

GJ11-Fotball

GJ10-Fotball

GJ12-Fotball
Vear Nye

GJ13-Fotball
Vear Nye

GJ12-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ9-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ8-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ12-Fotball
Vear Nye

GJ10-Fotball

GJ8-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ9-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ12-Fotball
Vear Nye

GJ13-Fotball
Vear Nye

GJ10-Fotball

GJ11-Fotball

GJ8-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ10-Fotball

GJ9-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ10-Fotball

GJ8-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ12-Fotball
Vear Nye

GJ13-Fotball
Vear Nye

GJ10-Fotball

GJ8-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ11-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ12-Fotball
Vear Nye

GJ10-Fotball

GJ9-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ12-Fotball
Vear Nye

GJ13-Fotball
Vear Nye

GJ10-Fotball

GJ8-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ8-Fotball
Kunstgress - 7'er

GJ12-Fotball
Vear Nye

GJ10-Fotball

GJ11-Fotball

GJ9-Fotball
Kunstgress - 7'er