Klubbhåndbok

Klubbhåndboka skal beskrive de overordnede rammebetingelser og retningslinjer i klubbens drift og aktivitet. En god klubbhåndbok gjør det enklere å lede i klubbhverdagen, og den skal være et oppslagsverk som beskriver hvem klubben er.

Organisasjonskart

Rollebeskrivelser Fotballstyret

Rollebeskrivelser Øvrige

Økonomistyring

Under arbeid

Årshjul

Under arbied

Politiattester

Alle som skal ha verv i klubben som innebærer å jobbe med barn og ungdom, må ha politiattest. Attest hentes og håndteres av politiattestansvarlig i hovedstyret.

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplan ved oppstart av årskull