Ønsker du å bli medlem av Vear IF?

Da kan du registrere deg som medlem via nettsiden minidrett.no 
Nedenfor kan du finne en video som viser hvordan man registrerer seg som medlem av Vear IF: 

(eksemplet er for klatregruppa, du må velge din gruppe)

Kontingenten til Vear IF fastsettes hvert år av årsmøtet og faktureres i mars måned.

Treningsavgift bestemmes av de enkelte gruppers årsmøte og faktureres de enkelte utøvere/foresatte ved sesong-start, noe som kan variere fra gruppe til gruppe.

Både kontingent og treningsavgift faktureres fortrinnsvis via epost og direkte til den enkeltes egen mappe i «minidrett». Der hvor vi ikke har registrert epostadresse vil ordinær post bli benyttet.