Ønsker du å bli medlem av Vear IF?

Da kan du registrere deg som medlem via nettsiden minidrett.no 
Nedenfor kan du finne en video som viser hvordan man registrerer seg som medlem av Vear IF: 

(eksemplet er for klatregruppa, du må velge din gruppe)

Kontingenten til Vear IF fastsettes hvert år av årsmøtet og faktureres i mars måned.

For nye medlemmer faktureres den fortløpende i løpet av året.

Treningsavgift bestemmes av de enkelte gruppers årsmøte og faktureres de enkelte utøvere/foresatte ved sesong-start, noe som kan variere fra gruppe til gruppe.

Både kontingent og treningsavgift faktureres gjennom idrettens medlemssystem.

Nytt er at dere nå kan få e-faktura i nettbank, og har mulighet for å betale med Vipps i Min Idrett, og på mobil for de av dere som har aktivert denne tjenesten. Dere kan også laste ned fakturaen som det er link til, nederst i tilsendt mail.

Hvis dere velger å betale via nettbank, HUSK KID-nummer og kontonummer som står på fakturaen.

Vear 22. mars 2021
F. Skarsteen